مشتریان گرامی و بازدیدکنندگان محترم می توانند هرگونه انتقاد یا شکایت از خدمات ارائه شده در فروشگاه آنلاین چینیت را در فرم زیر ثبت نموده تا ما بتوانیم در اسرع وقت به آنان رسیدگی کنیم.
مفتخریم که اشاره کنیم که انتفادات و پیشنهادات مشتریان را بهترین راهنما برای هر چه بهتر کردن خود می دانیم پس ما را با انتقادات سازنده خود خوشحال نمایید.
مدیریت فروشگاه چینیت تعهد می نماید تا جای امکان موارد مد نظر مشتریان را حل نموده و بهترین تجربه برای آنان را فراهم نماید.

شکایتانتقاد